Dit is het privacybeleid van CRM Software Advies, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86588370.

Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website www.crmsoftwareadvies.nl. Wij verzamelen deze gegevens wanneer je onze Website bezoekt met je computer, tablet of mobiele telefoon, hierna voor de leesbaarheid aangeduid met ‘computer’. Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en andere op dit moment geldende privacywetgeving.

Door het gebruiken van onze Website, ga je akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met het privacybeleid in dit document. Onze Privacy Policy is van toepassing op alle gebruikers van onze website.


Wat voor gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de volgende gegevens die je aan ons verstrekt:

Communicatie 
Contactgegevens en communicatie tussen CRM Software Advies en jou. Op basis hiervan sturen we je dienstgerelateerde berichten.

Logfile data
Wij verzamelen informatie die je browser stuurt als je onze website bezoekt wanneer dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van de website. Onder het goed functioneren van de website verstaan wij met name het beschermen tegen handelingen die de veiligheid van de website en van jouw computer in gevaar kunnen brengen. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals je IP-adres, browsertype, browserversie, de pagina’s van onze website die je bezoekt, de tijd en datum van je bezoek, de tijd die je besteedt op deze pagina’s en andere statistieken.

Analytische gegevens
Wij maken gebruik van analytische diensten van derden. Deze helpen ons om ons verkeer en trends van de website te meten. De tools verzamelen informatie die verzonden zijn door je computer, onze website, de webpagina’s die je bezoekt, add-ons en door andere informatie die ons helpen bij het verbeteren van onze website. Deze tools gebruiken ‘cookies’. Dit zijn eenvoudige tekstbestanden die worden opgeslagen op je harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen. Cookies verzamelen anoniem informatie over je log-informatie en log-gedrag. Wij gebruiken deze informatie met informatie van andere gebruikers. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk om je als individu te identificeren. Wij gebruiken voor onze analytische diensten Google Analytics. Google Analytics installeert een permanent cookie in je webbrowser om je te identificeren. Hierdoor worden je gegevens gedeeld met Google. Wij delen alleen gegevens met Google die wij op basis van de AVG mogen delen met Google. Je kunt volledig voorkomen dat Google Analytics je herkent, door de cookies uit te schakelen in je browser.

 

Hoe gebruiken wij deze informatie?

Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om onze website te ondersteunen en verbeteren, door:

  • informatie te onthouden, zodat een bezoeker niet steeds opnieuw hoeft in te loggen;
  • het verbeteren en testen van de doeltreffendheid van de website;
  • de bezoeker toegang te geven tot zijn informatie nadat de bezoeker is aangemeld;
  • de statistieken in kaart te brengen, zoals het totaal aantal bezoekers en verkeer op de website;
  • technische problemen te verhelpen of te diagnosticeren;
  • nieuwe producten en functies te testen of te ontwikkelen;
  • de bezoeker te informeren over de acceptatie en het verloop van zijn bestelling.

 

Wordt deze informatie gedeeld? 

Wij zullen je (persoons)gegevens nooit verhuren of verkopen aan derden.


Zeggenschapswijziging

Wanneer CRM Software Advies, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een onze activa bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de website zijn verzameld onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in deze Privacy Policy moeten opvolgen.


Wettelijk verzoek

Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot je informatie en deze te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om je informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, jou en anderen te beschermen. Informatie die wij over je ontvangen kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.


Veiligheidsmaatregelen

CRM Software Advies heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de website wordt beveiligd. Echter, CRM Software Advies kan niet verzekeren dat de informatie op de Website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. Je bent te allen tijde verantwoordelijk voor het beheren van de e-mails tussen u en CRM Software Advies. Wij zij niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.


Internationale overdraging

Je informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die zich buiten Nederland en/of de EU bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen verschillen. Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat ook wanneer jouw persoonsgegevens buiten de EU worden verwerkt, zij op een juridisch juiste en zorgvuldige wijze buiten de EU worden verwerkt.


Bewaartermijn

In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart CRM Software Advies persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien je meer informatie wil over hoe lang specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kun je contact opnemen met contact@crmsoftwareadvies.nl.


Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit

Wanneer je inzage wilt in je persoonsgegevens, als je je gegevens wilt wijzigingen of verwijderen of als je je persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan jouzelf of aan een derde dan kun je contact opnemen met CRM Software Advies door een e-mail te sturen naar contact@crmsoftwareadvies.nl of een brief sturen aan:

CRM Software Advies
Stationsplein 90
3511 ED  UTRECHT


Applicaties, websites en diensten van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of services van derden die gelinkt zijn naar of van onze website, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand is. Onze Privacy Policy is niet van toepassing wanneer je een link gebruikt om van onze website naar een andere applicatie, website of service te gaan. Je gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder deze die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan de regels en het beleid van de derde.


Wijzigingen

CRM Software Advies kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. Je wordt daarom geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.


Contact

Wanneer je vragen hebt over deze Privacy Policy, dan kun je contact opnemen met CRM Software Advies door een e-mail te sturen naar contact@crmsoftwareadvies.nl.