tablet met smart software selection

Smart Software Selection Framework

Onze innovatieve aanpak om snel en met veel betrokkenheid de beste CRM-oplossing te selecteren

tablet met smart software selection

Smart Software Selection Framework

Onze innovatieve aanpak om snel en met veel betrokkenheid de beste CRM-oplossing te selecteren

bespaart tijd icon

Bespaart tijd

Onze aanpak vraagt minder tijd dan een traditionele werkwijze

Creëert betrokkenheid

Door co-creatie creëren we meer betrokkenheid

cost savings euro icon

Bespaart kosten

De investering in onze begeleiding verdien je dubbel en dwars terug
bespaart tijd icon

Bespaart tijd

Onze aanpak vraagt minder tijd dan een traditionele werkwijze

Creëert betrokkenheid

Door co-creatie creëren we meer betrokkenheid

cost savings euro icon

Bespaart kosten

De investering in onze begeleiding verdien je dubbel en dwars terug

 Er is een nieuwe manier nodig om software te selecteren

Organisaties worden steeds wendbaarder en software wordt steeds flexibeler. Daarom is er een nieuwe manier nodig om software te selecteren. De tijd van honderden gedetailleerde eisen en wensen in een centimeters dikke request for proposal is voorbij. Het heeft geen zin om je vast te leggen op de specificaties van vandaag. Het belangrijkste is dat je een oplossing kiest waarin jouw unieke onderscheidende kenmerken optimaal tot hun recht komen. Dit maakt het kiezen van de beste oplossing nog niet echt makkelijker, maar wel toekomstvaster. Wij hebben daarom een unieke aanpak ontwikkeld: het Smart Software Selection Framework.

Met het Smart Software Selection Framework kost het kiezen van een CRM-pakket minder tijd en leidt het tot een grotere betrokkenheid

stapel problemen met crm requirements

Wat is het probleem met de  traditionele softwareselectie aanpak?

Met het enorme aanbod van CRM softwarepakketten is het vinden van de beste oplossing niet eenvoudig. De meeste selectiemethoden gaan uit van een uitgebreide inventarisatie van eisen en wensen, waarbij aanbieders bij elke requirement moeten aangeven of ze daarin voorzien. De meest kansrijke aanbieders mogen daarna nog een presentatie geven aan de selectiecommissie.


Dit is een solide aanpak, maar geeft tegenwoordig helaas weinig zekerheid meer dat de oplossing gaat voldoen. Door de vele details raken de belangrijkste doelen uit het zicht en krijgen leveranciers onvoldoende kans om met slimme alternatieven te komen. In de praktijk is deze aanpak bovendien complex, ondoorzichtig en erg tijdrovend. Dat het zo veel tijd kost van alle betrokkenen is misschien nog wel het grootste probleem in een tijd waarin de wereld steeds sneller verandert en iedereen het drukker heeft dan ooit. 
concept voor succesvol crm kiezen

De oplossing in één succesformule

In onze 20 jaar ervaring met het selecteren en implementeren van CRM-systemen hebben ook wij jarenlang een traditionele aanpak gevolgd. Onze projecten waren gedegen en leidden tot een keuze waar we achter konden staan. Maar ze kostten veel tijd en het duurde vaak lang voordat er een keuze was gemaakt. Ook het beslag op de tijd van smaakmakers uit de organisatie - en op leveranciers - was groot. De laatste jaren begon dat steeds meer te schuren. 

Daarom hebben we onze selectieaanpak volledig opnieuw ontworpen. Daarbij hebben we optimaal gebruik gemaakt van slimme technologie om processen te versnellen en  het tijdbeslag op alle betrokkenen te verkleinen. 

Ons doel is om jou te helpen jullie doelen te bereiken

concept voor visie op crm selectie en implementatie

Onze visie op een modern selectieproces

 • Wordt professioneel uitgevoerd maar duurt zo kort mogelijk
 • Stelt organisatiedoelen en waardecreatie boven tactische en operationele wensen
 • Betrekt alle belanghebbenden bij het keuzeproces
 • Laat de kennis en ervaring van leveranciers tot hun recht komen
 • Legt weinig beslag op de tijd van eigen mensen én van leveranciers
 • Legt de nadruk op hoe het in de praktijk gaat werken (gebruiksvriendelijkheid!)
 • Leidt tot een objectieve en onderbouwde keuze van de beste oplossing

De 9 belangrijkste kenmerken van onze aanpak

Doelen centraal

De focus ligt op de dingen die jullie willen bereiken, daarmee ontstaat er  ruimte voor slimme oplossingen 

Snel resultaten

We doen niet meer dan nodig en in een zo kort mogelijke tijd, zodat je snel resultaten hebt

Iedereen betrokken

Met online tools laten we alle betrokkenen meedenken, want liever vroeg betrokken dan straks met de hakken in het zand

Doelen centraal

De focus ligt op de dingen die jullie willen bereiken, daarmee ontstaat er  ruimte voor slimme oplossingen 

Snel resultaten

We doen niet meer dan nodig en in een zo kort mogelijke tijd, zodat je snel resultaten hebt

Iedereen betrokken

Met online tools laten we alle betrokkenen meedenken, want liever vroeg betrokken dan straks met de hakken in het zand

concept voor beperkt tijdbeslag

Kost minder tijd

We leggen zo min mogelijk beslag op de tijd van betrokkenen door requirements naar boven te halen met slimme tools 

concept voor het slaan van bruggen

Brug naar leveranciers

We zetten jullie wensen om in een vorm waar leveranciers goed mee uit de weg kunnen, zodat het onderlinge begrip groter wordt

concept voor creatieve ideeën

Ruimte voor ideeën

We timmeren offerteaanvragen niet helemaal dicht met gesloten vragen maar laten ruimte voor slimme en creatieve oplossingen

concept voor beperkt tijdbeslag

Kost minder tijd

We leggen zo min mogelijk beslag op de tijd van betrokkenen door requirements naar boven te halen met slimme tools 

concept voor het slaan van bruggen

Brug naar leveranciers

We zetten jullie wensen om in een vorm waar leveranciers goed mee uit de weg kunnen, zodat het onderlinge begrip groter wordt

concept voor creatieve ideeën

Ruimte voor ideeën

We timmeren offerteaanvragen niet helemaal dicht met gesloten vragen maar laten ruimte voor slimme en creatieve oplossingen

concept voor beter zien

Zien is geloven

Van lange lijsten met 'ja dat kunnen we' word je niet echt wijzer, dus we leggen de nadruk op hoe het er in de praktijk uit gaat zien

Objectief vergelijken

Je wilt geen applicatie kiezen omdat de verkoper zo aardig was of de presentatie zo mooi, dus we zorgen voor objectieve selectiecriteria

Onderbouwde keuze

We helpen je om alle informatie netjes op een rijtje te krijgen, zodat je eenvoudig en onderbouwd de beste keuze maakt

concept voor beter zien

Zien is geloven

Van lange lijsten met 'ja dat kunnen we' word je niet echt wijzer, dus we leggen de nadruk op hoe het er in de praktijk uit gaat zien

Objectief vergelijken

Je wilt geen applicatie kiezen omdat de verkoper zo aardig was of de presentatie zo mooi, dus we zorgen voor objectieve selectiecriteria

Onderbouwde keuze

We helpen je om alle informatie netjes op een rijtje te krijgen, zodat je eenvoudig en onderbouwd de beste keuze maakt

winner prepare for the best results

In 7 stappen naar de beste oplossing

Onze aanpak bestaat uit de volgende stappen:

 • Vaststellen van behoeften en doelen
 • In kaart brengen van relevante processen
 • Identificeren van business requirements en randvoorwaarden
 • Evalueren van leveranciers
 • Demonstraties en proof-of-concept
 • Selecteren van de beste oplossing


Spreekt onze aanpak voor het selecteren van een CRM-systeem je aan?

Kun je wel wat ondersteuning gebruiken?