Ontwerp je blauwdruk van de toekomstige situatie
1 min. leestijd

Ontwerp je blauwdruk van de toekomstige situatie

Aan de hand van je CRM-visie, ambitie en doelstellingen en de uitgewerkte toekomstige processen, heb je bepaald waar je CRM-systeem aan moet voldoen. Dat heldere beeld van de toekomstige situatie is jouw blauwdruk.

De onderdelen van de blauwdruk

Wat zijn de hoofdlijnen van de toekomstige situatie? Je benoemt hier de kernprocessen in hoofdlijnen. Denk aan salesprocessen, financiële processen en managementrapportages.

Organisatorische consequenties

Hier beschrijf je de gevolgen van het veranderproces voor de organisatie en mensen. Ontstaan er nieuwe rollen? Blijven de huidige communicatielijnen bestaan? Krijgen medewerkers nieuwe verantwoordelijkheden? Aan de hand van de uitgewerkte processen kun je de organisatorische consequenties eenvoudig op een rij zetten.

Technologische consequenties

Wanneer je de processen in kaart hebt gebracht en weet wat er nodig is om de toekomstige situatie te bereiken, kun je ook een overzicht maken van de ICT consequenties. Eerst maak je een inventarisatie van de huidige data en systemen, vervolgens een lijst met wijzigingen om de toekomstige doelstellingen te realiseren, zoals:

  • systeem consequenties & nieuwe ICT-architectuur
  • data consequenties & nieuwe datastructuur
  • benodigde interfaces en koppelingen tussen systemen
  • benodigde systeemfunctionaliteiten
  • quick wins

Beschrijving kernfunctionaliteiten systemen

Waaraan moet het toekomstige CRM-systeem voldoen? Beschrijf de kernfunctionaliteiten van het CRM-systeem en andere systemen. Denk aan de soorten CRM-software: Customer Data Management, Customer Analytics, Marketing Automation, Sales Automation en Customer Service Automation.

Schets toekomstig applicatielandschap

Het koppelen van CRM aan de bedrijfsstrategie en in de ICT-architectuur zijn voorwaarden voor succes. Goede integratie tussen CRM en andere systemen is complex. Het vereist goed voorwerk en de betrokkenheid van de juiste mensen in een vroeg stadium. Schets het toekomstig applicatielandschap voor een helder inzicht in de toekomstige situatie.

Quick wins

Een veranderproces heeft tijd nodig, dat is duidelijk. Maar dat wil niet zeggen dat je niet ook snel slagen kunt maken. Bijvoorbeeld: een efficiënter salesproces kan al worden opgestart zonder een nieuw CRM-systeem. Bespreek de best practices van het salesteam met elkaar en ga aan de slag met de tips die daaruit voortkomen.

De blauwdruk van de toekomstige situatie geeft een helder beeld van wàt je gaat doen om je doelen te realiseren. Hoe je dat gaat doen, is de doorvertaling van de blauwdruk in een CRM roadmap, het plan van aanpak.

»

Over de schrijver
Wij van CRM Software Advies zijn er om jou te helpen om succesvol te zijn met CRM. Dat doen we door de beste tips en nieuwste trends te delen via onze CRM-tips, e-books en social media.