wat is een crm pakket?

Wat is een CRM-pakket?

Een CRM-pakket is een softwareprogramma waarmee je klantrelaties kunt beheren. De afkorting CRM staat voor customer relationship management, wat de gangbare term is voor dit type software.

Een CRM-pakket helpt organisaties hun klantenrelaties doeltreffender te beheren. Het stelt hen in staat de interacties met prospects en klanten te volgen en te managen (en nog veel meer).

Wat is het verschil tussen een CRM pakket en CRM?

CRM staat voor customer relationship management, ofwel het beheren van de klantrelaties van een organisatie.

Afhankelijk van de invalshoek kunnen we CRM zien als een strategie (wat voor soort relaties wil je creëren en hoe ga je daarvoor zorgen), als een tactiek (hoe kunnen we onze relaties met klanten verbeteren), als een proces (wat zijn de activiteiten die we ondernemen om tot betere relaties te komen), of als een functie (de afdeling die verantwoordelijk is voor het tot stand komen van betere klantrelaties), of als software (het geautomatiseerde hulpmiddel dat ingezet kan worden in het customer relationship management proces).

Meestal is uit de context wel enigszins af te leiden in welke betekenis het woord CRM wordt gebruikt. In de dagelijkse praktijk binnen organisaties wordt met CRM vaak gedoeld op de laatste categorie, de software.

Wat is het verschil tussen een CRM pakket en CRM software?

Een CRM-pakket is een standalone oplossing voor het beheren van klantrelaties. We gebruiken het woord pakket voor software die kant-en-klaar is om toegepast te worden.

CRM software is een bredere term, waaronder ook bijvoorbeeld zelfbouwprogrammatuur valt.

In de dagelijkse praktijk worden de begrippen door elkaar gebruikt, zonder dat er spraakverwarring optreedt.

Wat is het verschil tussen een CRM-pakket en een CRM applicatie?

Er is geen verschil. Deze termen worden vrijelijk door elkaar gebruikt.

Wat is het verschil tussen een CRM-pakket en een CRM-systeem?

Onze wat formele definitie van een CRM-systeem is dat het een geïntegreerd geheel van processen, mensen en technologie is dat zorgt voor het uitvoeren van de processen voor klantenrelatiebeheer (CRM-processen).

In het dagelijks spraakgebruik wordt de term CRM-systeem vaak gehanteerd als synoniem van CRM-pakket. Ook wij gebruiken hem vaak in die zin.

Toch zijn er situaties waarin de bredere context van het begrip CRM-systeem relevant is. Bijvoorbeeld om duidelijk te maken dat succesvol klantrelatiemanagement afhankelijk is van meer dan alleen software. Dit lichten we in onze kennisbank nog wat nader toe bij het onderwerp 'wat is een CRM-systeem'. Zie aldaar.

Voorbeelden van CRM-pakketten op de Nederlandse markt

Er zijn honderden, zo niet duizenden CRM-pakketen verkrijgbaar. Het merendeel daarvan is niet specifiek gericht op Nederland. De meesten zijn cloud software en werken dus wel gewoon in Nederland, echter meestal niet in de Nederlandse taal.

Hier enkele voorbeelden van bekende CRM-pakketten die in het Nederlands te gebruiken zijn:

  • Archie CRM
  • Microsoft Dynamics 365
  • Perfectview CRM
  • Pipedrive
  • Salesforce
  • Sage CRM
  • Sugar CRM
  • Superoffice
  • Zoho CRM

Let wel, er zijn er nog veel meer en dat we deze namen hier noemen geeft niet een bepaalde voorkeur aan.

Reactie plaatsen

Ben je toe aan een nieuw CRM systeem?

Het kiezen van het juiste CRM-systeem valt vaak niet mee. Wij  helpen je graag om er een succes van te maken.